WEB COUNTER
Online: 18
Visited: 446907
Copper Brass
 
ĐỒNG TẤM CUỘN

                                    

 
 Thành phần hoá học (%)
 
Alloy No. Cu Pb  Fe  Sn Zn  Al Mn Ni P Other
C1020 99.96 min. - - - - - - - - -
C 1100 99.90 min. - - - - - - - - -
C 2200 89.0 – 91.0 0.05 max. 0.05 max. - Residual - - - - -
C2300 84.0 – 86.0 0.05 max. 0.05 max. - Residual - - - - -
C2400 78.5 – 81.5 0.05 max. 0.05 max. - Residual - - - - -
C2680 64.0 to 68.0 0.05 max. 0.05 max. - Residual - - - - -
C2720 62.0 – 64.0 0.07 max. 0.07 max. - Residual - - - - -
 

Độ cứng          : 0, 1/4H, 1/2H, H, EH, SH
Kích thước
Độ dày                        : 0.10mm – 20mm
Độ rộng           : 50mm – 1000mm

Chiều dài         : tiêu chuẩn 1500  2000mm đối với dạng tấm
Một số ứng dung: 

     C1020/C1100


C2600,C2200 Bullet Cartridge
 


 C2680, C2600 Workmanship


C2200, C2300L Leader Frame


C2300 Door Lock


2300 Button


                                                                   

 
 
 
Back
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập: 1
Tổng số truy cập: 446908